Poslední šance! Získejte bonus 2 500 Kč ke své hypotéce.

Jak budou v praxi skutečně fungovat limity ČNB u hypoték

Chcete řešit hypotéku? Obraťte se na nás. Provedeme vás džunglí nových pravidel.

Když jsem procházel web našel jsem na toto téma jen obecné fráze přejaté z tiskové zprávy ČNB. Běžného člověka jako jste vy, nebo já ale nejvíc zajímá co to pro mě bude v praxi znamenat? Dosáhnu na hypotéku? Proto jsem sepsal tento článek, je plný užitečných rad.

Co to vlastně jsou limity hypoték 

Omezování hypoték nás provází už od roku 2016m kdy ČNB zrušila 100 % hypotéky a zavedla strop na max. 90 % LTV. Následně zavedla limity DTI a DSTI stanovující maximální možnou zadluženost ve vztahu k ročním, resp. měsíčním příjmům rodiny.

Od 1. dubna se navíc parametry DTI a DSTI hodnotí ještě podle věku žadatele o hypotéku. Co to konkrétně znamená?

Jak nově banky musí posuzovat žadatele

Jak jsem psal výše, rozhodovat bude navíc věk. Klienti se nyní budou dělat na dvě skupiny: do 36 let a nad 36 let. To je kravina co?

Pokud je vám méně jak 36 let celková suma všech úvěrů (vč. nové hypotéky) může činit max. 9,5 násobek vašeho čistého ročního příjmu (DTI). Současně platí, že všechny splátky úvěrů (vč. nové hypotéky) mohou dělat max. 50 % vašich čistých měsíčních příjmů (DSTI). Také si budete moci sáhnout až na 90 % hypotéku.

Pro klienty starší 36 let pak budou všechny limity o něco horší. Celková suma všech úvěrů (vč. nové hypotéky) může činit max. 8,5 násobek vašeho čistého ročního příjmu (DTI). Současně platí, že všechny splátky úvěrů (vč. nové hypotéky) mohou dělat max. 45 % vašich čistých měsíčních příjmů (DSTI). Maximální LTV hypotéky bude moci být 80 %

Řešení existuje

Vím, jaký máte pocit po přečtení odstavců výše. Stejný jako já. Jak říkala moje babička: „vyskočil bych z toho z kůže a sedl si vedle„. Nicméně nic není černobílé, snad kromě filmu pro pamětníky, takže si v tom dokážeme najít cestičku. 

Především u párů, kde je jeden mladší 36 let můžeme využít mírnějších limitů. Mám k dispozici stanoviska všech důležitých bank a víme, že řešení existuje

U manželů a registrovaných partnerů platí jednoznačně, že pokud je jeden mladší, banky je budou hodnotit podle limitů vztahující se na mladšího z žadatelů.

V případě nesezdaných párů, druh / družka některé banky neřeší, že nejde o manžele (registrované partnery) a také stačí, aby byl pouze jeden z nich mladší 36 let, někde ale vyžadují, aby tuto podmínku splnili oba.

Jak se bude počítat věk

Zajímavá otázka, protože je rozdíl jestli se někdo narodil v lednu, nebo prosinci stejného roku.

Zde naštěstí bude platit, že rozhodný bude věk ke dni podání žádosti. To znamená, že se na vás budou vztahovat v daném roce mírnější pravidla, pokud vám ke dni podání žádosti nebude více jak 35 let a 10 měsíců.

Praktické příklady

Nejlepší bude ukázat na konkrétních případech, jak budou banky nově posuzovat žadatele podle věku. 

Příklad č. 1: Klient žádá sám, je svobodný a ke dni podání žádosti je mu 46 let. Pak může dostat pouze 80 % hypotéku a jeho splátky mohou činit max. 45 % z celkových měsíčních příjmů a celkové zadlužení max. 8,5 násobek jeho čistého ročního příjmu. 

Příklad č. 2: Žadateli je manželský pár, kde mladšímu z manželů je ke dni žádosti 35 let, druhému 43 let. Pak se na oba pohlíží optikou pro mladší žadatele, tzn. mohou žádat až o 90 % hypotéku s celkovými splátkami až 50 % z měsíčních příjmů se současným maximálním zadlužením až do 9,5 násobku jejich čistých ročních příjmů.

Příklad č. 3: Mladý nesezdaný pár chce ve věku 33 a 38 let může dle jedné skupiny bank žádat pouze o 80 % hypotéku. U druhé skupiny jsou hodnocení jako by byli oba mladší tzn. mohou si šáhnout až na 90 % hypotéku. 

Jak to bude vypadat u 100 % hypotéky

V podstatě bude jedno zdali půjde o 100 % financování, nebo opravdu o 100 % hypotéku. V obou případech bude nutné vždy dodržet limity ČNB, nicméně dobrou zprávou budiž, že možnost dofinancování jiným úvěrem nezanikne!

Plánujte hypotéku? Obraťte se na mě, rád vám s tím pomohu. Už se na vás těším.

Volejme si, potkejme se. Nezávazně.