Mimořádné splátky jsou chytřejší

Pro mimořádné splátky platí nová pravidla. Jak je efektivně využít se dozvíte v tomto článku.
Mimořádné splátky po staru  

Úderem půlnoci prvního prosince 2016 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje mimořádné vč. předčasného splácení hypoték.

Než začal platit, každá banka upravovala mimořádné splácení po svém. Někdo umožnoval mimořádné splátky už v době fixace.

Například Komerční banka si nechala platit měsíčně 99 Kč za službu Flexi, což znamenalo, že klient mohl každoročně zaplatit až 25 % z výše vyčerpané hypotéky (něco podobného měla i Česká spořitelna).

Naproti tomu Equa umožňovala mimořádnou splátku bez poplatku, ale jen do výše 20 % aktuálního zůstatku. A pak byly banky jako např. WHB, která neumožňovala mimořádné splácení v době fixace vůbec.

Hypotéku bylo možné předčasně splatit k datu konce fixace. To bylo bez sankce a platí to i nadále.

Praktický příklad

Pokud byla smlouva uzavřena např. od 1. 3. 2010, s fixací na 3 roky, pak jste mohli k 1. 3. 2013 předčasně splatit celou hypotéku (např. refinancováním), nebo jen její část.

Další možností bylo předčasné splacení v době fixace, za to ale už byly dosti vysoké sankce, které měly odradit případného „zájemce“ o mimořádnou splátku.

Jejich výše byla opravdu vysoká, pohybovala se obvykle ve výši 5 % z mimořádné splátky za každý rok co zbýval do konce fixu.

Takže když se klient rozhodl, jako v tomto případu, předčasně splatit hypotéku v době fixu, velmi se mu to prodražilo.

Americká zajímavost

Zajímavým úkazem byly neúčelové hypotéky, tzv. americké hypotéky, u nich existoval, a stále existuje dvojí režim.

Upravoval je totiž zákon o spotřebitelském úvěru (nezaměňovat s aktuálně platným zákonem č. 257/2016 Sb.), dle kterého záleželo na výši americké hypotéky.

Pokud si klient vzal ameriku jen do 1 880 000 Kč, pak ji mohl předčasně splatit kdykoliv, maximálně zaplatil 0,5 % – 1 % z mimořádné splátky.

Nicméně pokud tuto hranici překročil, tak se již mimořádné splátky řídily pravidly pro účelové hypotéky.

Můj případ 

Proč ta výuka historie? Tyto sankce totiž mohou banky uplatit vůči všem, kdo si od nich vzal hypotéku před prvním prosincem 2016, teda jako já.

Svoji hypotéku na bydlení jsem si vyřídil v roce 2011 a nyní mi končí další fixace až na podzim. Musím si počkat na uzavření dodatku ohledně nové fixace, nebo stávající hypotéku refinancovat.

Teprve potom se i na mě bude vztahovat nová právní úprava a nová pravidla pro předčasné splacení.

A teď konečně mimořádné splátky po novu

Mimořádné splácení, resp. poplatek za jeho provedení upravuje § 117, odst. 3, 4 a 5 zákona č. 257/2016 Sb. a to následujícím způsobem.

Zcela bez poplatků
  • v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení hypotéky,
  • u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,
  • v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,
  • do 3 měsíců poté, co banka klientovi sdělí novou úrokovou sazbu na další fixaci,
  • v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity klienta, nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti klienta splácet hypotéku, nebo
  • do 25 % celkové výše hypotéky během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy.
Maximálně za 50 000 Kč

Banka po vás může chtít 1 % (max. 50 000 Kč) z předčasné splátky, pokud by zbývalo platit hypotéku déle než 1 rok.

Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše nákladů přesáhnout 0,5 % z mimořádné splátky.

To platí pro případ prodeje nemovitosti, která byla financována hypotékou, nebo kterou byla tato hypotéka zajištěna a smlouva o hypotečním úvěru musí trvat alespoň 2 roky.

Za účelně vynaložené náklady

V ostatních případech předčasného splácení má banka nárok na tzv. účelně vynaložené náklady, nicméně výše nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná úroková sazba.

Chci poradit s mimořádnými splátkami

Volejme si, potkejme se. Nezávazně.

Tomáš Janeček

hypoteční specialista s 20 lety zkušeností