Poslední šance! Získejte bonus 2 500 Kč ke své hypotéce.

5 nejčastějších typů pojištění hypotéky

Za pojištění hypotéky banky velice rády dávají slevu na úroku. Je to ale opravdu tak výhodné? Jak ve skutečnosti funguje pojištění hypotéky se dozvíte v tomto článku.
Má vůbec pojištění hypotéky smysl?

Předně je třeba říci, že pojištění hypotéky se prodává jako tzv. balíček, tzn., koupíte si krytí všech rizik (smrt, trvalou invaliditu, pracovní neschopnost a ztrátu zaměstnání), nebo jen jejich kombinaci.

A v tom je právě zakopaný pes. Ne každý potřebuje vše. Obecně se doporučuje, položit si otázku, jaká nebezpečí mě reálně ohrožují?

Příklad

Pojištění hypotéky není totiž zadarmo. Česká spořitelna nabízí ve variantě Standard krytí pracovní neschopnosti, hospitalizaci v nemocnici, plnou invaliditu a smrt.

Za to získáte slevu na hypotéce 0,2 %, ale zaplatíte 578 Kč na pojištění.

Porovnání hypotéky s pojistkou a bez ukazuje tabulka. Vše je počítáno pro hypotéku 2 000 000 Kč, se splatností 30 let a fixací 5 let.

Úrok2,19 % p. a.2,39 % p. a.
Hypotéka 7 617 Kč7 825 Kč
Pojistka587 Kč0 Kč
Splátka celkem8 204 Kč7 825 Kč

Bystrý čtenář jistě pochopil, že účelem není říci, pojištění je drahé, nechci ho. Jinak se bude na tento příklad dívat svobodný člověk, na jehož příjmu není nikdo závislý a jinak otec / matka od rodiny.

1. Pracovní neschopnost

Pojištění pracovní neschopnosti znamená, že pojišťovna plní v případě, kdy jste na tzv. neschopence. Musí jít o pracovní neschopnost potvrzenou lékařem a vztahuje se na úraz i na nemoc.

Pojišťovna v takovém případě za vás bude platit měsíční splátku hypotéky rovnou bance, ale maximálně po dobu jednoho roku.

V čem je zádrhel?

Pojistné podmínky jsou nastaveny tak, že musíte být v pracovní neschopnosti alespoň 60 dní. Proč to tak asi je? Protože je statisticky dokázáno, že takových pracovních neschopností je minimum. 

Nevěříte? Statistika České správy sociálního pojištění nelže. Za rok 2016 byla průměrná délka pracovní neschopnosti v ČR 42,17 dne, přičemž ani v jednom z krajů nepřekonala 60 dní.

To ale neznamená, že takové případy neexistují. Opět je to o tom říci si, jestli mi toto riziko hrozí z titulu toho, co dělám, jak trávím volný čas apod.

2. Hospitalizace

Jak název napovídá půjde o situaci, kdy byste museli nějaký čas trávit v nemocnici, a to jak z důvodu úrazu, či nemoci.

Toto pojištění kryje krátkodobou pracovní neschopnost, kdy vám pojišťovna hradí od čtvrtého dne 300 Kč za den, maximálně však 60 dní.

Jednoduché posouzení

Schválně si spočítejte, co vyjde lépe, jestli si vytvořit nějakou krátkodobou rezervu ve výši 2-3 měsíčních příjmů, nebo platit pojistku?

3. Invalidita

Principem tohoto pojištění je, že vám pojišťovna vyplatí určitou sumu v případě, že se stanete invalidní.

Záleží na stupni invalidity. Ta je počítána od ztráty části prstu až po upoutání na invalidní vozík. Obecně lze toto pojištění doporučit každému. Je jedno, zdali je člověk svobodný, nebo má rodinu.

Kdokoliv se stane invalidní, musí tomu přizpůsobit svůj život. A s tím souvisí v lepším případě zvýšené náklady dané změnou zaměstnání, v horším případě související např. bezbariérovou úpravou bytu.

Jak to funguje?

Pojišťovna hradí tzv. invaliditu 3. stupně, což znamená, že u klienta musí dojít k poklesu pracovní schopnosti o 70 %. Pojištění musí ale trvat minimálně rok, to ale neplatí pro úrazy.

Plnění je obvykle rozděleno do dvou fází, kdy pojišťovna nejprve hradí maximálně 12 měsíčních splátek a teprve až po potvrzení invalidity dojde k doplacení hypotéky vč. úroků, poplatků apod.

4. Smrt

V tomto případě pojišťovna doplatí zbytek hypotéky bance. Pokud by však došlo k úmrtí při dopravní nehodě, pak některé pojišťovny vyplácí dvojnásobek pojistky, s tím že druhá část jde pozůstalým.

5. Ztráta zaměstnání

Nad rámec standardního pojištění lze sjednat také pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Jak už napovídá název bude kryje, když klient přijde o místo.

Pojistka je nastavena tak, že pokud je klient v evidenci pracovního úřadu minimálně 60 dní, pak mu pojišťovna hradí měsíční splátku, nicméně je to omezeno maximálně 1 rokem.

Na co si dát pozor

Nedostanete nic, pokud vás z práce vyhodí kvůli porušení pracovní smlouvy, sami ukončíte pracovní poměr výpovědí, nebo se na něm dohodnete se zaměstnavatelem.

Plnění se také nevztahuje na skončení pracovního poměru ve zkušební době.

Co platí pro každé pojištění

Pojištění je smlouva jako každá jiná. Obsahuje závazek pojišťovny, že vám dá peníze, pokud splníte podmínky pojištění.

Na druhou stranu obsahuje i výluky, kdy vám nevyplatí nic. Většinou je jich tolik, že by se z nich dal napsat román. Než půjdete do jakékoliv pojistky, nechte si poslat pojistné podmínky.

Pokud se vám nechtějí číst, poraďte se např. se mnou. Nic vás to nebude stát a budete mít alespoň jasno jaké pojištění má pro vás smysl.

Volejme si, potkejme se. Nezávazně.

Tomáš Janeček

hypoteční specialista s 20 lety zkušeností