Poslední šance! Získejte bonus 2 500 Kč ke své hypotéce.

Přichází COVID III, nový program pro podnikatele

Chcete nejlepší úvěr na svoje podnikání? Poraďte se s námi (zdroj: pixabay.com).

Když jsem se dozvěděl, že se připravuje pokračování nevyvedeného seriálu COVID, podpory pro podnikatele, jen jsem se ušklíbl „…no to zas bude něco…“. Všichni máme v čerstvé paměti, jaké bylo haló kolem předchozích programů a jak nakonec dopadly. Když jsem se začetl do podmínek nového programu lehce jsem změnil názor. Posuďte sami.

Pro koho je COVID III

Program je primárně určen pro právnické osoby a fyzické osoby, podnikatele, z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci. Nejzajímavější na něm je, že nemá teritoriální omezení jen pro Prahu, nebo naopak pro celou ČR mimo Prahy, jako předchozí varianty.

Pokud bychom se bavili přímo o sektorech, pak se bude týkat zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a další (CZ-NACE A2.40, B8, C, E, F, G, H, I, J, M, N, P, Q, R a S).

Jak funguje COVID III

Půjde o záruku za komerční úvěr poskytnutý bankou na provozní účely. Záruku poskytne ČMZRB, a to dle následujícího klíče:

  • 90 % zaručovaného úvěru u žadatelů do 250 zaměstnanců
  • 80 % zaručovaného úvěru u žadatelů nad 250 do 500 zaměstnanců současně.

Záruka bude poskytovaná max. na 3 roky a bude se týkat úvěrů do maximální výše 50 000 000 Kč (nebo ekvivalent v EURO).

Výhodu spatřuji v tom, že by se o záruku nežádalo zvlášť v ČMZRB, ale vše se bude dát vyřídit (předpokládám) v jednom okamžiku při kompletaci žádosti o úvěr.

Na co lze použít COVID III

Výše uvedený úvěr lze předběžně použít na:

  • pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku,
  • pořízení a financování zásob či materiálu,
  • ostatní provozní náklady/výdaje (náklady na mzdy a energie platby za nájemné úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur)
  • předfinancování pohledávek.

Ostatní podmínky COVID III

Úvěr bude nutné sjednat nejpozději do 31. 12. 2020 a žadatel o úvěr (záruku) bude muset souhlasit se svým zveřejněním vč. údaje o skutečném majiteli (v případě právnické osoby).

Jak postupovat

Na rozdíl od předchozích programů se není třeba obávat, že tato podpora bude vyčerpaná za 10 minut. Nejprve bude nutné vybrat banku, s čímž vám rádi pomůžeme. Pro výpočet max. výše úvěru nám stačí poslat DP za období 2017–2018, za 2019 stačí i předběžné výsledky.

Volejme si, potkejme se. Nezávazně.

Tomáš Janeček

hypoteční specialista s 20 lety zkušeností