Poslední šance! Získejte bonus 2 500 Kč ke své hypotéce.

Audit pojištění

S námi se v pojištění vyznáte.

Jak funguje audit pojištění

Nezávazná schůzka

Audit pojištění

Realizace řešení

Průběžná péče

Vždy pomůžeme

Proč řešit pojištění s námi

Nezávislost

Nedoporučujeme pojišťovny, které vyplácí nejvyšší provize, ale které mají nejvyšší rating v rámci nezávislého porovnání.

Zkušenost

V pojišťovnictví se pohybujeme od roku 1997. Díky tomu nás nic nepřekvapí a doporučíme vám vždy to nejlepší.

Servis

Jsme s klienty nejen v tom dobrém, ale i v tom zlém, což ocení zejména při pomoci s uplatňováním pojistného plnění.

Rychlost

Svoje porovnání těch nejlepších pojišťoven dostanete prakticky obratem. Stejně tak je rychlé i jeho sjednání. Vše je online.

Úspora

Pravidelnou revizí našich návrhů šetříme vaše peníze, protože vždy chceme, abyste měli nejlepší pojistku za co nejnižší peníze.

Odbornost

Problematiku jednotlivých typů pojištění známe dokonale, takže vás vždy dokážeme upozornit na co si dát pozor. 

Jaký je rozdíl mezi konstantní a lineárně klesající pojistnou částkou?

U lineárně klesající částky se každý rok snižuje pojistná částka o ve smlouvě dohodnutou sumu, např. o 1/30.

Konstantní částky jsou neměnně, neklesají a jsou po celou dobu pojištění stejné.

Na druhou stranu jde o podstatně dražší typ pojištění než u lineárně klesajícího pojištění.

Tento princip vám umožní spořit, že v určitém bodě nebudete potřebovat pojištění např. na 1 000 000 Kč  (pasivní příjem, který nebude závislý na vašem zdravotním stavu), protože jej budete mít díky nám naspořený.

Na co se zaměřit u pojištění

Životní pojištění

Slouží především k zajištění příjmů živitele rodiny. Volte rizikové pojištění, s lineárně klesající pojistnou částkou. Ušetříte tak nemalé peníze. 

Pojištění majetku

Pečlivě volte pojistky s co nejširším rozsahem ochrany a minimem výluk. Důležité je také porovnat výši pojistných limitů pro jednotlivá rizika.

Pojištění odpovědnosti

Každý by měl mít pojištěnou občanskou odpovědnost. Majitelé nemovitostí z titulu vlastnictví. Vybrané profese profesní příp. zaměstnaneckou. 

Pojištění vozidel

Opět je důležitý rozsah pojištění. Někteří vlastníci automobilů např. vůbec nevědí, že jim v rámci pojištění chybí poškození zvěří, nebo mají zbytečně nízké limity.

Cestovní pojištění

U cestovního pojištění je velmi důležitý rozsah úhrad zdravotní péče a její limity. Dnes již není problém získat pojistku „bez omezení“. Důležitá je také uzemní platnost.

Podnikatelská pojištění

Jde o specifický druh pojištění, proto doporučujeme si nechat zpracovat několik nabídek tzv. na míru. Velmi důležité jsou také výluky a omezení.

Jak správně pojistit příjem rodiny

Každý živitel rodiny by měl být pojištěný na tato rizika:

  1. Smrt; jde o jedno z nejdůležitějších pojištění a to z důvodu, že v případě úmrtí závazky přechází na ostatní členy rodiny.
  2. Invalidita má vliv na dlouhodobý výpadek příjmů. Proto je důležité se nespoléhat jen na plnění od státu, ale mít především vlastní „rezervu“ v podobě vyplacených peněz z pojistné smlouvy.
  3. Trvalé následky úrazu pomohou v případě, kdy se stane vážný úraz, který například způsobí omezení vykonávání práce.
  4. Závažné onemocnění umožní v případě onemocnění připlatit za kvalitnější péči nebo léky, příp. stravu.
  5. Pracovní neschopnost kryje moment, kdy nebudeme moci docházet do práce z důvodu úrazu nebo nemoci.
  6. Denní odškodné úrazu je důležité z pohledu, když nastane úraz, např. zlomená noha.

Volejme si, potkejme se. Nezávazně.